Forskning

Semantic Web (Hyfsat aktivt projekt)

Den semantiska webben har varit varit “på gång” i över tio år men ser nu faktiskt ut att åtminstone stöttas av en intressant uppsättning tekniska lösningar som borde kunna användas för riktiga produkter framöver. Mina forskningsplaner inom detta område är att se om jag kan gräva upp lite gamla idéer från min tid på Metamatrix då vi sysslade med evenemangsinformation och baserat på detta få till en ontologi som kan användas för evenemangsplanering.

The Content Universe (Ligger på is)

The Content Universe är det nuvarande namnet på min plan att inventera och beskriva “allt” kring innehåll och innehållshantering. Syftet är främst att få fram en översiktskarta där överlapp och svarta fläckar vad gäller existerande definitioner framgår, inte att ta fram nya definitioner.

Det finns en massa förhållandevis nya verksamhetsområden som utkristalliserat sig de senaste 2-5 åren och projektet ska klargöra hur dessa hänger ihop och hur de bidrar till en verksamhets innehålls-/informationsarbete. Verksamhetsområden som ska utredas är exempelvis informationsarkitektur, innehållsstrategi (content strategy), användbarhet (usability), UX (user experience) men även mer etablerade områden som innehållshantering (content management.)

Detta projekt ska också hjälpa till att identifiera potentiella nya produkter och tjänster inom området. Här ligger ett extra fokus på mobila tjänster då innehållshantering mobilt och via molntjänster börjar bli riktigt intressant.

Tanken var ursprungligen att sammanställa resultatet i någon form av e-bok men i nuläget ligger detta på is.