Konsultprofil

Inriktning

Analytiker med inriktning på informationsarkitektur (både med webbinriktning och verksamhetsövergripande), behovs- och kravanalys samt processutveckling.
Lämpliga uppdrag är t.ex.

  • Utredningar och förstudier kring olika aspekter av informationsarkitektur, både strategisk och operationell inriktning
  • Informationsstrukturering exempelvis informations- och begreppsmodellering inklusive framtagning av XML-scheman samt innehållsstrukturering vid arbete med innehållshanteringssystem
  • Informationskartläggningar och informationsinventeringar
  • Processmodellering med fokus på informationshanteringsprocesser
  • Användningsfallsmodellering och annan kravmodellering, även som mentor kring kravhanteringsmetodik
  • Modelleringsledare.
  • Projektledning

Bakgrund

Över tjugo års erfarenhet av arbete med informationshantering och informationssystem. Började 1986 på Ellemtel, Ericsson och Televerkets gemensamma utvecklingsbolag, på sektionen för informationssystem. Inledningsvis som programmerare/systemutvecklare sedan som teknisk projektledare under flera år.

Gick 1995 över till Ericsson Data för att jobba på det nystartade kompetenscentret för konfigurationshantering. Detta följdes av några år som intern konsult på Ericsson med fokus på utvecklingsprocessen Rational Unified Process (RUP) samt specifika metoder och verktyg för konfigurationshantering och kravhantering. Var bland annat certifierad som lärare för kurser i RUP samt användningsfallsmodellering och RequisitePro.

Började våren 2000 på Metamatrix i rollen som Quality Manager samt seniorkonsult. Har på Metamatrix bland annat arbetat med utredningar kring ramverk för informationsdistribution, rekommendationer för konstruktion av XML-scheman och tillämpning av internationella standarder. Har även arbetat som modelleringsledare vid användningsfalls-, process-, och begreppsmodelleringar.

Var under 2006 tjänstledig för kompetensutveckling inom området informationsarkitektur. Jobbade 2007 och våren 2008 främst med process- och informationsmodellering samt utredningsarbete gällande metoder och processer för informationsanalys och informationsförvaltning. Hösten 2008 och våren 2009 innebar arbete med användningsfallsmodellering som systemanalytiker samt projektledning i rollen som gruppledare.

Startade sommaren 2009 eget företag, A Gulbrandsen IT-konsult. Började på hösten 2009 som informationsarkitekt/konsult på Centric Labs AB.

Anställningar

A Gulbrandsen IT-konsult, Ägare och konsult, 2009 –
CentricLabs, Informationsarkitekt, 2009 –
Metamatrix AB,    2000 – 2009
Ericsson Business Consulting AB         1995 – 2000
Ericsson Utvecklings AB            1986 – 1995

Utbildning

Examen från Systemvetenskaplig linje vid Uppsala universitet 1986.
Gymnasieexamen, Samhällsvetenskaplig linje, Polhemsgymnasiet 1983, Trollhättan.

Språk

Svenska    Modersmål
Engelska    Flytande
Franska     B-språk i gymnasiet (ej frekvent använt)
Tyska         C-språk i gymnasiet (ej frekvent använt)
Japanska    Nybörjare

Övriga meriter

Konstvetenskap 20p
Teatervetenskap 20p
Musikvetenskap 20p
Lokalhistoria 10p